VIDINĖS VISATOS PASLAPTYS  7-10 metų vaikams

EQ LAB   11-14 metų vaikams

Emocinio intelekto ugdymas panaudojant neuroedukacinius metodus  

Užsiėmimų metu keliausime  per visiškai laisvą ir spontanišką kūrybinį procesą :

- leisime vidiniam pasauliui prabilti piešinio, spalvų, vaizdinių, simbolių kalba;

- tyrinėsime savo ir kitų emocijas bei jausmus, asmenines ir kitų ribas, empatiją;

- susipažinsime su emocijų valdymo būdais, emocijų išveikimu, taikiais konfliktų sprendimo būdais,;

- kursime ir gaminsime geras emocijas;

- ugdysime dėmesingumą;

- plėtosime kūrybingumą;

- tyrinėsime proto ir širdies sąsajas;

- stiprinsime pasitikėjimą savimi, atsakingumą.

Visa tai tyrinėsime saugioje aplinkoje per:

  -   piešimą įvairiomis priemonėmis;

  -   kūrybines užduotis;

  -   pasakojimus;

  -   susikaupimo pratimus, vizualizacijas;

  -   pokalbius ,refleksijas, testus;

  -   fotografiją;

  -   interaktyvius, komandinius žaidimus;

Programa pakankamai intensyvi, koncentruota. Čia kuriama saugi aplinka, kiekvienas vaikas apsupamas dėmesiu, suteikiama galimybė kiekvienam atsiskleisti ir tobulėti, tuo pačiu palaikant komandinę dvasią. Tuo tikslu buriama nedidelė iki 8 vaikų grupė.