Socialinio-emocinio-dvasinio intelekto ugdymas panaudojant neuroedukacinius metodus:

  -  Vaikų grupės

  - Suaugusiųjų grupės

  - Vaikų dienos stovyklos 

Individualios konsultacijos vaikams, šeimoms, suaugusiems

Neuroedukacinė veikla gimtadieniams pažymėti 

Sesijos, plenerai įmonės darbuotojams

Vaikų dienos stovyklos