SOCIALINIO, EMOCINIO IR DVASINIO INTELEKTO UGDYMAS

taikant autorinius Marijos Mendelės Leliugienės neuroedukacinius asmenybės ugdymo metodus


Socialiniam, emociniam ir dvasiniam intelektui ugdyti taikomas tripakopis ugdymas


SOCIALINIO UGDYMO PROGRAMA (I pakopa)


Pirmos pakopos tikslas – išugdyti socialią asmenybę.
 Programa pritaikyta vaikams ir mokiniams nuo 5 metų.

Programą sudaro 12 užsiėmimų po 2,5val.

Socialinis intelektas tai gebėjimas, leidžiantis prisitaikyti prie visuomenės gyvenimo normų.

Programos metu ugdomi socialiniai gebėjimai:

 • Organizuoti veiklą
 • Sutelkti dėmesį, klausytis ir išgirsti.
 • Pateikti informaciją.
 • Inicijuoti ir palaikyti bendravimą.
 • Laikytis taisyklių.

Socialinio intelekto ugdymo programos metu ugdomos savybės:  dėmesingumas, susikaupimas, atsakingumas, pareigingumas, savarankiškumas, jautrumas, įsiklausymas, atidumas, supratingumas, laki vaizduotė, kūrybingumas, pasitikėjimas savimi, aiškus, argumentuotas kalbėjimas, bendradarbiavimas.


EMOCINIO UGDYMO PROGRAMA (II pakopa)


Antros pakopos tikslas – išugdyti darnią asmenybę.
 Programa pritaikyta mokiniams nuo 7 metų.

Programą sudaro 12 užsiėmimų po 2,5val.

Emocinis intelektas tai sugebėjimas įžvelgti savo ir kitų emocijas, matyti jų skirtumus bei panaudoti šią informaciją savo mąstymo ir veiksmų reguliavimui (P. Salovey, J. D. Mayer, 1990)  

 Programos metu ugdomi emociniai gebėjimai:

 • Savivoka (savo emocijų, jausmų, būsenų ir nuojautų suvokimas).
 • Savireguliacija (savikontrolė savo emocijų, būsenų ir vidinių išteklių valdymas, negatyvių emocijų išveikimas socialiai priimtinu būdu).
 • Bendravimas, socialinis jautrumas (empatija).
 • Pasitikėjimas savimi (realus savęs vertinimas).
 • Atsakingumas (atsakingas sprendimų priėmimas).

Emocinio intelekto ugdymo programos metu ugdomos savybės:  jautrumas, sąžiningumas, ryžtingumas, atsakingumas, valingumas, didžiavimasis ir mėgavimasis darbu, įsiklausymas, laki vaizduotė, kūrybingumas, drąsa, pareigingumas, nuojauta, nuoširdumas, draugiškumas, paslaugumas, geranoriškumas, bendradarbiavimas, tolerancija, orumas, pagarba, patikimumas, kruopštumas, įžvalgumas.DVASINIO UGDYMO PROGRAMA (III pakopa)


Trečios pakopos tikslas – išugdyti dvasingą, kūrybingą, altruistišką, verslią ir vertybinę orientaciją turinčią asmenybę. Programa pritaikyta mokiniams nuo 14 metų.

Programą sudaro 12 užsiėmimų po 2,5val.

Dvasinis intelektas tai išugdytas, prigimtines galias padedantis suvokti, sąmonės sugebėjimas reguliuoti veiklą ir elgesį pagal įsitikinimus, dorovines normas, pasirinktą vertybių sistemą, gyvenimo tikslą ir gyvenimo perspektyvas, taip pat atskirti, kas nevertinga ir priešiška asmenybės ir visuomenės gyvenimui.

Programos metu ugdomi dvasiniai gebėjimai:

 • Gėrio ir blogio takoskyros suvokimas
 • Gyvenimo prasmės, misijos, esminių vertybių ir savo galios suvokimas
 • Dvasingumo ir kūrybingumo koreliacijos (tarpusavio ryšio) suvokimas ir sąmoningas įsitraukimas į kūrybos procesą
 • Pašaukimo tarnauti kūrinijai suvokimas
 • Tikslingas svajojimas

Dvasinio intelekto ugdymo programos metu ugdomos savybės:  išmintingumas, tikėjimas, sąžiningumas, atsakingumas, tolerancija, orumas, dėmesingumas, jautrumas, susikaupimas, pareigingumas, įsiklausymas, laki vaizduotė, kūrybingumas, ryžtingumas, savarankiškumas, atidumas, supratingumas, pasitikėjimas savimi, aiškus, argumentuotas kalbėjimas, bendradarbiavimas, valingumas, didžiavimasis ir mėgavimasis darbu, drąsa, nuojauta, nuoširdumas, draugiškumas, paslaugumas, geranoriškumas, pagarba, patikimumas, kruopštumas, įžvalgumas, empatija.Užsiėmimus veda neuroedukatorės, turinčios Asmenybės ugdymo instituto “Rafaelis” licenciją darbui pagal autorinę Marijos Mendelės-Leliugienės žmogiškojo ir socialinio kapitalo stiprinimo programą “Aš esu kūrėjas” panaudojant neuroedukacinius metodus.

Užsiėmimai vyksta Neuroedukacijos Studijoje Emotive Art Way, adresas Konstitucijos pr. 11, 31 kabinetas, VilniujeUžsiėmimų dienos ir laikas derinami registracijos metu, atsižvelgiant į dalyvių galimybes ir grupės sudėtį.

Registracija el.p. neuroedukacija@gmail.com

Daugiau informacijostel. 8-686-74094 (Renata); tel. 8-687-39444 (Aistė)